❤ ثابت :) ❤

パステル のデコメ絵文字゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 ســـــلآم゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字パステル のデコメ絵文字

かわいい ふんわり のデコメ絵文字بــه وب مَــن خوش اومــــَدینかわいい ふんわり のデコメ絵文字

 ゜*blue*゜ のデコメ絵文字ایـــن جــآ حَـرفآی دلَــمو می نویـــسَم゜*blue*゜ のデコメ絵文字

かわいい ふんわり のデコメ絵文字 بـَرآی بهــترین مـُـعـلممかわいい ふんわり のデコメ絵文字

 ゜*blue*゜ のデコメ絵文字بــرآی کســـی که وآسه "مَــن" فـقَـط یـه"معــلم" نیـس゜*blue*゜ のデコメ絵文字

かわいい ふんわり のデコメ絵文字بیــش تَر از چیزی که فکر میکنید دوسـِش دآرَمかわいい ふんわり のデコメ絵文字

 ゜*blue*゜ のデコメ絵文字معــلم "علوم اجتمآعی راهنمآییم"゜*blue*゜ のデコメ絵文字

 かわいい ふんわり のデコメ絵文字«خــآنم فــــاتــحــی عَــزیزَم»かわいい ふんわり のデコメ絵文字

 :)

 

[ یک شنبه 20 دی 1395برچسب:, ] [ 8:59 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

چقدر..

 

 

 

 

az-baran

[ جمعه 20 فروردين 1395برچسب:, ] [ 12:13 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

چــــه گـــــــــرم دوســــت دارمــــــت...

 

 

 

 

khial

[ جمعه 20 فروردين 1395برچسب:, ] [ 12:2 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

دلم کوچک است

 

゜*はーと*゜ のデコメ絵文字دلم کوچک است゜*はーと*゜ のデコメ絵文字

゜*はーと*゜ のデコメ絵文字کوچکتر از باغچه پشت پنجره...゜*はーと*゜ のデコメ絵文字

゜*はーと*゜ のデコメ絵文字اما آنقدر جا دارد تا برای کسی که دوستش دارم゜*はーと*゜ のデコメ絵文字

゜*はーと*゜ のデコメ絵文字نیمکتی بگذارم،برای همیشه゜*はーと*゜ のデコメ絵文字

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 9:20 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

هنوز ایستاده ام . . .

 

ایســــــتــــاده ام …
بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود … !
مـــن ،
همیــن جا ،
درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنت ،

.

.

.

.

هنوز ایستاده ام . . .

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 9:18 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

دنیا چیست؟؟؟


سرزمینی پر از درد و غم..

پر از بی وفایی و تنهایی..

هرگاه عاشقانه کسی را دوست داری

گرگی بنام تقدیر آن را از تو میگیرد

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 9:16 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ...

 

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺟﻮﺭِ ﺧﺎﺹ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯿﻦ
ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﻟﻨﺸﯿﻨﻦ
ﺩﺳﺖِ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻫﻢ ﻧﯿﺲ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﺟﻮﺭِ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﻮﻥ
ﻣﺜﻼً ﺳﺎﻋﺘﺎ ﮐﻨﺎﺭﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﯿﻨﯽ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﯽ
ﺍﺻﻼً ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﯽ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥِ ﺻﺪﺍﺷﻮﻥ
 ﻣﺜﻞِ ﻫﻤﻮﻧﺎ ﮐﻪ ﻭﻗﺖِ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﯾﻬﻮ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﮕﯽ : ﮐﺎﺵ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻤﻮﻧﺪ !
ﺍﺳﻤﺶ ﺭﻭ ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻡ
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦِ ﻋﺠﯿﺒﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺣﺴﺶ ﮐﻨﻪ


 ﻣﻦ ﺍﺳﻤﺸﻮ " ﻋﺰﯾـﺰ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩﻥ " ﻣﯿﺬﺍﺭﻡ !


ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﺖ ﻫﺴﺘﻦ
ﻫﻤﻮﻧﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺖ ﻗﺮﺻﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻦ
ﻫﻤﻮﻧﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﮕﯿﺮﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ
ﻫﻤﻮﻧﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺸﻮﻥ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃﻪ
ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽِ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺍﺻﻼً ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ
 ﻭ ﻣـﻦ ﭼﻘـﺪﺭ ﺍﯾـﻦ ﺑﻌﻀـﯿـﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﻭ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺭﻡ ...

 

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 9:15 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

زنــدگــي مَــــــن

キラキラ、お花 など のデコメ絵文字زنــدگــي مَــن...

キラキラ、お花 など のデコメ絵文字تعـــداد نفــس هآيي كـه ميكـشم نيست

キラキラ、お花 など のデコメ絵文字تــعداد لبــخندهــآي شيـربن توست

キラキラ、お花 など のデコメ絵文字كــه شيــريني لحــظه هاي من است

キラキラ、お花 など のデコメ絵文字پــس...

キラキラ、お花 など のデコメ絵文字هميــشه بخـَند بهترينم...森ガール かわいい 静止 のデコメ絵文字

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 9:14 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

قشنـــــگ نرین نــکرار

تکثیــــــر تو در هـَر ثآنیـه از زندگیـــــم

یــَعــنی

قشنـــــگ نرین نــکراری که هیچ وقــت تکرآر نمیشود

http://bo3e.com/wp-content/uploads/bo3e.com-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-2-17.gifبه دنـــیآ دوســتون دآرم خانم فــاتــحــی عزیزمhttp://bo3e.com/wp-content/uploads/bo3e.com-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-2-17.gif

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 9:13 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

کـــآش میدآنســـتی

http://bo3e.com/wp-content/uploads/bo3e.com-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-2-7.gifکـــآش میدآنســـتی بَــرآی چشـمـآنم

قشـــنگ تریــن تصــویریhttp://bo3e.com/wp-content/uploads/bo3e.com-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-2-7.gif

http://bo3e.com/wp-content/uploads/bo3e.com-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-2-7.gifکآش میــدآنستی بَـرآی دستــآنَم

گــرمـا بخــش تَرین جـآیگآهیhttp://bo3e.com/wp-content/uploads/bo3e.com-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-2-7.gif

http://bo3e.com/wp-content/uploads/bo3e.com-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-2-7.gifکــآش میدآنســتی برآی گوش هــآیَم

دلــــنشین تَــرین تَــرآنه ایhttp://bo3e.com/wp-content/uploads/bo3e.com-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-2-7.gif

http://bo3e.com/wp-content/uploads/bo3e.com-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-2-7.gifکـــــــــــــآش...http://bo3e.com/wp-content/uploads/bo3e.com-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-2-7.gif

http://bo3e.com/wp-content/uploads/bo3e.com-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-2-7.gifفقـــط کــآش میــدآنستی برآی قلـــبَم

دیــوآنه وآرتَــرین تَپــشیhttp://bo3e.com/wp-content/uploads/bo3e.com-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-2-7.gif

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 9:12 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

يكـ سـلام خشـك و خالي

دست مـن كه نيسـت

اما گمان كنـم دسـت توسـت

كـه حتـي ميتـواند

با يكـ سـلام خشـك و خالي

مـرا بـه زندگـي

اميــدوار كند!

 

ღعکسهای متحرک عاشقانهღ

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 9:8 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

لبخنـــد بـــزن!

لبخنـــد بـــزن!

بــرآمـدگـي گــونـه هايـت

تـــوان آن را دارد كــه

امـــيد رفتــه را باز گردانـــد

تجـــربه ثابـت كـرده اسـت

كــه گـاهي قــوسي كوچــكـ

ميتــواند معمـــاري بنـايي بـزرگ را

نجـــات دهــد…

 

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 9:8 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

دلتنگ که باشی

 دلتنگ که باشی یک تشابه اسم باعث میشود قلبت چندلحظه از کار بایستاد...

 دلتنگ که باشی هر جا مداد ببینی اسمش را حک میکنی…

 

دلتنگ که باشی گاهی بی دلیل خدا را زیر لب صدا میزنی و امیدواری منظورت را بگیرد…

 
دلتنگ که باشی وقتی اسمش را زیر لب تکرار میکنی آرام میگیری... 
 
دلتنگ که باشی در شادی ها و غمهایت چشمهای او تنها تصویری است که در ذهنت می آید...
 
دلتنگ که باشی در هوای بارانی بغض میکنی...بی دلیل! 
 
دلتنگ که باشی گاهی ترجیح میدهی ساکت باشی... 
 
دلتنگ كه باشي…
 
اي كاش هيچ وقت دلتنگ نباشي…
 
 

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 9:7 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

لبخنـــدم ...

یــک لبخنـــدم را بسته بندی کرده امクリスマス のデコメ絵文字

برای روزی که اتفاقی تـــو را می بینم …(タイトルなし) のデコメ絵文字

آنقدر تمـــــــــیز میخندم白黒 デコメ絵文字白黒 デコメ絵文字

که به خوشبختــــی ام حســــادت کنـــی …キラキラ のデコメ絵文字

و من در جیب هـــایــــم

دست های خالـــی ام را فریب دهـــمぃろぃろ♪ヽ(´▽`)/ のデコメ絵文字

که امن ترین جای دنیـــا را انتخاب کرده انــد …顔絵文字 のデコメ絵文字

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 9:6 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

تــ ـ ـ ـ ـو هَمــــان

تــ ـ ـ ـ ـو هَمــــان

شَــقـايــِـق مَعــــروفِ سهـــــرابي

تــــا تــ ـ ـ ـ ـو هَــستــي

زِنــدگــــي بـــايَــــد كَــــرد

 

عکس گل شقایق

 

عکس تک گل شقایق

 

والپیپر بزرگ دشت گل ها hd

 

تک شاخه گل شقایق

 

دشت گل های شقایق نارنجی

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 9:6 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

چهارشنبه 8بهمن1393

 
ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.

لطفا رمز را وارد کنیدادامه مطلب
[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 8:51 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

یکشنبه5بهمن1393

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.

ادامه مطلب
[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 8:50 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

خـــــاطــــره ي 1 بهــــــمـــــن 1393

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.

ادامه مطلب
[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 8:41 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

خاطره هام

سلام

من بعد حدود 8ماه که وبلاگم تو بلاگفا حذف شد مطالبشو پیدا کردم

و این خاطره هامم مربوط به پارساله.

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 8:33 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

کـــــــــــــــاش مــــيـــــدونــــســـتــــيـــــد...

کاش میدونستیدچه قدردوستتون دارم ولی...خجالتیم نمیشه بیام ومستقیم بگـــــــــــــــم...!=?utf-8?B?5YuV54mp?= のデコメ絵文字

 کاش میدونستیدهرلحظه بیادتونم...ولی...تاحالابهتون نگفتـــــــــــم...! 

کاش میدونستید هرکی یادم بره شمارویادم نمیره...! うさぎ のデコメ絵文字

کاش میدونسید واقعاوازصمیم قلبم دوستتون دارم...! 

کاش میدونستیدبراتون این وبلاگو ساختم تاازخوبی هاتون بگـــــــــــم...!=?utf-8?B?5YuV54mp?= のデコメ絵文字

 کاش میدونستیدشمابرای من باهمه دبیرا فرق دارید شمامتفاوتید...! うさぎChan のデコメ絵文字

کاش میدونستید حضورتون توی مدرسه بهترین اتفاقـــــــــــــــه...! 

کاش میدونستیدنماز جماعت ها وقتی شما مدرسه اید چه قدرخوبــــــــــــــــــه،چه قدرقشنگــــــه...! =?utf-8?B?5YuV54mp?= のデコメ絵文字

کاش میدونستید مهربونیتون نسبت به همه افراد مدرسه بیشتره...! 久しぶりのあにまるず のデコメ絵文字

کاش میدونستیدجدی بودنتون خیلی خوبـــــــــــه...! うさぎ のデコメ絵文字

کاش میدونستیداین وبلاگ اثبات اینه که من دوستتون دارم وبیادتونم...خیــــــــــــلی...! 

کاش میدونستیداینجاکسی براتون می نویسه...! あにまるず のデコメ絵文字

کاش میدونستیدخانم خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی دوستتون دارم...! =?utf-8?B?5YuV54mp?= のデコメ絵文字

[ شنبه 19 دی 1394برچسب:, ] [ 19:22 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

گــــــــــاهــــــــي...

گاهی اوقات دوست داری بدانند که برخی دوست داشتن ها 

هراتفاقی هم که بیفتد... 

فراموش نمی شوند...نمی شوند...نمی شوند... 

وهمیشه درامن ترین مکان قلبت جا دارد...!^_^

                                                                  

[ شنبه 19 دی 1394برچسب:, ] [ 19:21 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

گــــاهـــی اوقـــات...

゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字گاهي اوقات…
دوست داشتي حتي يك نفر در دنيايت باشد كه وقتي هم كه كنارت هست در هجوم حضور انسانها احساس تنهايي نكني…゜*かわいい*。 のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字گاهي اوقات …
دوست داشتي فهميده شوي ، درك شوي ، بدون اينكه هر حرفي را به زبان بياوري منظورت را بگيرند ، بفهمند كه حرف داري اما…سكوت ميكني…゜*かわいい*。 のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字گاهي اوقات…
به حدي ميرسي كه ترجيح ميدهي به تو تنفر ورزيده شود تا بي تفاوتي…ترجيح ميدهي به زبان بياورند كه حوصله ات را ندارند ! نه اينكه كاري كنند كه احساس كني در اين دنيا فقط تو اضافه اي…!゜*かわいい*。 のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字گاهي اوقات…
دلت ميخواهد كسي كنارت باشد كه تا ابد بماند…نه اينكه فقط برايت تصويري گنگ و هميشگي شود در خاطرت…゜*かわいい*。 のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字گاهي اوقات…
بلاتكليف ميماني و منتظر معجزه اي مينشيني تا همه چيز را عوض كند…شايد معجزه اي كه مدت هاست منتظرش هستي!…معجزه اي كه كمي دست نيافتنيست… البته براي تو(!)゜*かわいい*。 のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字گاهي اوقات…
آنقدر در گذشته ات غرق ميشوي كه متوجه گذر حال نميشوي…゜*かわいい*。 のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字گاهي اوقات…
تمام سعي ات را ميكني منطقي فكر كني!…حتي وقتي احساسات خفه ات ميكند!اما كسي متوجه نميشود!…゜*かわいい*。 のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字گاهي اوقات…
ميترسي از اينكه با كسي هم صحبت شوي…تا باز هم مورد سرزنش قرار بگيري!چون خودت به اندازه ي كافي خود را سرزنش ميكني…゜*かわいい*。 のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字گاهي اوقات…
مجبور ميشوي از كسي كه بارها و بارها شكستيش عذر خواهي كني…از "غرورت"…و بگويي كه اين بار،دفعه ي اخر است…اما باز هم قلبت نگذارد كه خوش قول باشي…!゜*かわいい*。 のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字گاهي اوقات…
پر از گلايه ميشوي از زمين و زمان…اما…زبانت نميچرخد كه چيزي بگويي…درحالي كه شايد همه فكر كنند كه ديگر حرفي براي گفتن نداري!…゜*かわいい*。 のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字گاهي اوقات…
روزگار به تو مي آموزد كه گاهي سبك نشي سنگين تري…!!!゜*かわいい*。 のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字گاهي اوقات…
پر ميشوي…لبريزميشوي…نيازمند بودن كنار كسي كه خيـلـي دوستش داري ميشوي…اما نميشود!゜*かわいい*。 のデコメ絵文字
゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字گاهي اوقات…
دوست داري بدانند…كه برخي دوست داشتن ها هر اتفاقي هم كه بيفتد فراموش نميشوند…نميشوند…نميشوند…و هميشه در امن ترين مكان قلبت جا دارند....゜*かわいい*。 のデコメ絵文字

 

[ شنبه 19 دی 1394برچسب:, ] [ 19:20 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

قــــضـــيـــــــــه ي پــــيـــــــــام امـــــــروز(2بهمن)1393

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.

ادامه مطلب
[ شنبه 19 دی 1394برچسب:, ] [ 19:20 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

شنبه 11بهمن1393

 
ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.

ادامه مطلب
[ شنبه 19 دی 1394برچسب:, ] [ 19:17 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

یک شنبه 12 بهمن1393

 
ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.

ادامه مطلب
[ شنبه 19 دی 1394برچسب:, ] [ 19:15 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

بغض و سکوت

وقتی چشــــــــــــــمانی پر از احساس می شود؛

 

وقتی دستانی می لرزد؛

 

وقتی قلــــبی تند می زند،

 

برای کســــــــی ...

 

وقتی میخواهی بگویی احساس چشمانت را...

 

و دلیل لرزش دستانت را...

 

و میخواهی توصیف کنی سرعت تپش قلبت را...

 

ولی نمیتوانــــــی...

 

می بینی نگرانی تمام وجودت را گرفته...

 

وفقط سکوت می کنی...

 

سکوت....سکوت...سکوت...

 

وفقــــــــــط سکوت...

عکس نوشته عاشقانه دخترانه غمگین 1394

[ چهار شنبه 16 دی 1394برچسب:, ] [ 12:46 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

به یادتان...

شاید زمان های اندکی را در کنارتان باشم

 

اما زمان ها بسیاری را به یادتان هستم

 

شاید همیشه...

 

عکس های زیبای عاشقانه و رمانتیک جدید

[ چهار شنبه 16 دی 1394برچسب:, ] [ 12:38 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

خاطره یک شنبه 7 دی1394

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.

ادامه مطلب
[ سه شنبه 8 دی 1394برچسب:, ] [ 15:44 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

خاطره ی دوشنبه 8 دی 1394

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.

ادامه مطلب
[ سه شنبه 8 دی 1394برچسب:, ] [ 15:44 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]

مرا به آرامش می رساند….

چقدر کم توقع شده ام

  آغوشت را نمی خواهم

همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست...

مرا به آرامش می رساند….

حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست.

 

[ چهار شنبه 2 دی 1394برچسب:, ] [ 18:32 ] [ (Zahra(Lover of Mrs.Fatehi ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد